HER ER VÅRT TEAM

Guro Brakestad

Sosionom og familieterapeut


Guro Brakestad er gift og mamma til to barn, utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har bred erfaring både som terapeut, leder og formidler, og har nærmere 20 års erfaring i arbeid med ungdom, unge ledere, samt veiledning og undervisning for studenter.

En stor drivkraft hos Guro er å sette mennesker fri i nære relasjoner, og hjelpe dem til å sette grenser for seg selv og andre. 


"Guro er faglig dyktig, og snakker et språk som er «spiselig for alle». 

"Det er lett å følge henne, og når hun snakker lytter de unge intenst". 


TILBYR FOREDRAG, WORKSHOP OG VEILEDNINGSSAMTALER 

(SANDNES, ROGALAND OG ONLINE)


FOREDRAG INN MOT FORELDRE, UNGDOM OG HELSEPERSONELL :

Trygge voksne - tryggere ungdom

Hvordan påvirker egne oppveksterfaringer oss i par -og foreldrerollen?

Hverdagsbalanse - å sette grenser for seg selv og andre

Hvordan påvirker egne oppveksterfaringer oss i hjelperrollen? 

Å finne sin plass: (7.trinn og oppover): Fra mobbing til inkludering

    - å høre til, risikere og ta viktige valg

Ann Jeanette Heitmann

Helsesykepleier og familieterapeut


Ann Jeanette Heitmann har over 20 års erfaring fra arbeid med barn, unge og familier, som helsesykepleier og familieterapeut. Hun jobber nå som avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Asker kommune. 

Ann Jeanette er en erfaren foredragsholder. Hun holder foredrag for foresatte, ungdom, helsepersonell og andre som jobber med barn og unge. Hun har spisskompetanse på hvordan vi kan jobbe med inkludering for å forebygge mobbing og utenforskap i skolen. Hennes drivkraft er ønsket om at barn og ungdom skal vokse opp med en god og trygg selvfølelse, ha stabile gode relasjoner til sine nærmeste og oppleve mestring og trygghet i skolehverdagen.


"En kjempegod og engasjerende formidler!"

"Jordnær og ekte"


TILBYR FOREDRAG


FOREDRAG FOR FORELDRE, UNGDOM OG HELSEPERSONELL :

Fordi du er viktig - for tenåringsforeldre

Fordi du er viktig - for ungdom

Fordi du er viktig - for helsepersonellVil du vite mer?

Vi hører gjerne fra deg!