HER ER VÅRT TEAM

Guro Brakestad

Sosionom og familieterapeut


Guro Brakestad er gift og mamma til to barn, utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har bred erfaring både som terapeut, leder og formidler, og har nærmere 20 års erfaring i arbeid med ungdom, samt veiledning og undervisning for studenter.

En stor drivkraft hos Guro er å sette mennesker fri i nære relasjoner, og bidra til at de finner sin plass. 


"Guro er faglig dyktig, og snakker et språk som er «spiselig for alle». 


Aktuelle temaer:

å sette grenser for seg selv og andre 

trygge voksne - tryggere ungdom

hvordan tidlige oppvekst- erfaringer påvirker i voksenlivet

mobbing, sammenligning og viktige forbilder.

 

Ann Jeanette Heitmann

Helsesykepleier og familieterapeut

Ann Jeanette Heitmann har over 20 års erfaring fra arbeid med barn, unge og familier, som helsesykepleier og familieterapeut. Hun jobber nå som avdelingsleder for skolehelsetjenesten i Asker kommune. 

Ann Jeanette er en erfaren foredragsholder. Hun holder foredrag for foresatte, ungdom, helsepersonell og andre som jobber med barn og unge. Hun har spisskompetanse på hvordan vi kan jobbe med inkludering for å forebygge mobbing og utenforskap i skolen. Hennes drivkraft er ønsket om at barn og ungdom skal vokse opp med en god og trygg selvfølelse, ha stabile gode relasjoner til sine nærmeste og oppleve mestring og trygghet i skolehverdagen.

Ann Eline Raen Velsand

Sosionom og livsstyrketrener

Ann Eline Raen Velsand er utdannet sosionom og livsstyrketrener/veileder. Hennes erfaringer fra pasient/klient-rollen og tilhørende prosessarbeid, sammenvevd med formell kompetanse, utgjør hennes fundament som veileder.
 

Ann Eline legger til rette for at du kan gjøre oppdagelser i eget liv, øke tilgangen til ressursene dine og bli bedre rustet til å møte livet slik det er her og nå – i relasjon til deg selv, familie, venner og kollegaer.


Ann Eline har tidligere jobbet med arbeidsavklaring, i barneverninstitusjon og som frivillig innen rusfeltet. Hun har jobbet flere år med rehabilitering av epilepsi- og PNES-pasienter.

"Å få veiledning av Ann Eline har gitt meg både innsikt og utsikt. Innsikt, fordi hun stiller svært gode spørsmål for å lokke frem hva som skjer inni dypet av meg selv. Utsikt, fordi jeg gjennom dette har fått større perspektiver i livet."

Ellen Kjendbakke

 Pedagog og helsecoach

                                                   Ellen Kjendbakke er brennende opptatt av psykisk helse, har 12 års erfaring fra Pedagogisk psykologisk tjeneste og jobber som undervisningsleder på Spesialsykehuset for epilepsi og lærer på videreutdanning om epilepsi, OsloMet.

«Av erfaring vet jeg at livet ikke alltid blir slik vi planlegger det. Ofte skjer livet helt uten vår påvirkning. Det er nyttig å lære seg å ta imot livet slik det er, også når det er vanskelig».

Ellen holder foredrag og workshops om hvordan skape gode samtaler, kommunikasjonsferdigheter og selvhjelp til robust psykisk helse. Hun tilbyr individuelle samtaler om uro/livets utfordringer gjennom å bli kjent med følelser og tanker.

"Ellen er en veldig engasjert foreleser! Hun er god på å møte ulike typer mennesker i publikum, «leser rommet» godt og viser god evne til å tilpasse læringen til deltageren. Hun traff mål med et godt hjemmearbeidet innhold"Vil du vite mer?

Vi hører gjerne fra deg!